Akadálymentes változat / Normál változat
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben

Római Katolikus Egyház | Magyarnándorban szolgált plébánosok

2008-ban volt 150 éves a római katolikus plébániatemplom

1854-ben jelentős döntést hoztak az akkori magyarnándoriak: emeltessék új, nagy templom a régi kis templom helyett és helyén!

Ez valószínűleg régi vágy lehetett, mert a magyarnándori születésű Poroszkay János, aki előbb a váci papnevelő intézet rendes tanára, majd kanonok, később székesegyházi főesperes lett, és őrkanonokként halt meg, már 1825-ben 6.000 váltóforintot hagyott a Magyarnándorban építendő templom költségeire.

A döntést követő évben, 1855. április 21-én meg is történt a templom alapkövének letétele. A több mint három évig tartó építkezést bizonyos Carolus Duliczky nevű építőmester kezdte el, ám nemsokára Kanizsai Alajos váci uradalmi építész folytatta és fejezte be.

Végül a templomot 1858. december 12-én szentelte fel a szintén magyarnándori születésű Poroszkay Péter romhányi esperes, aki a jeles alkalomból ajándékozta a templomnak a ma is az eredeti helyén látható, Szent Miklóst ábrázoló oltárképet.

Az építés éveiben Kovács Ferenc ordaspusztai születésű atya és a kecskeméti születésű Illés Elek volt a falu plébánosa. Az ő kitartó munkájuk eredménye a klasszicista stílusú templom építésének végigvitele.

További képek a Galériában

Később több megpróbáltatás érte a templomot:

1881. március 18-án például máris nagy csapást kellett elviselnie. A Tabán soron keletkezett tűz átterjedt a templomra is, ahol a tető és a torony teljesen leégett. A harangok közül csak a kisharang "élte túl" a vészt, ami a pozsonyi Ernest Christelly mester műhelyében készülhetett 1743-ban.

Azután, mint lenni szokott, a falu akkori lakóinak áldozatos összefogása révén hamarosan megkezdődött az újjáépítés.

Föltétlenül meg kell emlékezni a falu plébánosairól is.

Az egykori feljegyzések arról tudósítanak, hogy már 1332-ben bizonyos Pál nevű atya szolgált Nándorban. Ezt követő írásos dokumentum a működését 1706-ban megkezdő Páber Györgyről szól.

Rófusz Gábor nevéhez fűződik a templom egyik előző kifestése, és 1915-ben az Angster orgona megépítése. Velük együtt jelenlegi lelkipásztorunk Ipolyi Károly atya a 36. plébánosa községünknek.

Eddig legtovább Vitéz Béla atya szolgált Magyarnándorban, 1919-től 1951-ig, vagyis 32 évig.

Reméljük, hogy megszépült templomunkban, az áldozatokra mindig kész hívek között, Ipolyi atyának még ennél is jóval több idő adatik arra, hogy szolgálatát teljesítse.